Rejestracja 24 H : + 48 693 439 801

Relgulamin

 • Doba hostelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 12.00 (istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia godziny przyjazdu).
 • W cenę noclegu wliczono:
  • pościel
  • ręczniki (5 zł)
  • dostęp do suszarki, żelazka i deski do prasowania
  • WiFi
  • komputer z internetem, telewizja
  • zabawki dla dzieci, książki
  • Miejsce na Grill
 • Pokoje hostelowe wynajmuje się po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty.
 • W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 07.00 rano. W tym czasie nie mogą przebywać na terenie hostelu osoby niezameldowane. Obecność gości w czasie niedozwolonym podlega karze 100 złotych za osobę / noc.
 • Zachowanie gości hostelu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, nawet w trakcie trwania doby hostelowej.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Do prasowania przeznaczone jest specjalnie do tego przygotowane pomieszczenie.
 • Na terenie hostelu obowiązuje absolutny zakaz palenia. Palenie papierosów w budynkach hostelu podlega karze 500zł na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z praniem poduszek, kołder, firan i zasłon oraz kosztów długotrwałego wietrzenia pomieszczeń.
 • Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych bez zgody.
 • Po wyprowadzeniu się i opuszczeniu pokoju należy zwrócić klucze wrzucając je do tego przeznaczonej skrzynki z napisem: ZWROT KLUCZY/ KARTY lub oddać w recepcji w godzinach urzędowania.
 • Gość hostelowy ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń hostelowych.
 • Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
 • Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju/mieszkaniu. Cenne rzeczy można zdeponować w recepcji.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w hostelu będą odsyłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hostel zobowiązuje się do przechowania tych przedmiotów przez okres 3 miesięcy.
 • W przypadku nieopuszczenia pokoju do godziny 12:00, gdy pokój ten jest zarezerwowany na kolejną dobę przez inną osobę, obsługa hostelu jest uprawniona do wejścia do pokoju pod nieobecność gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do przechowalni bagażu.

 

 • Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach. Miły gościu zachowaj porządek i czystość. Szczególnie dbaj o czystość w łazienkach i kuchniach, gdyż są one w naszym hostelu wspólne.
 • Za zgubienie kluczy/Karty lub konieczności interwencji obsługi hostelu w godzinach nocnych ( od 22:00 do 8:00 ) będzie pobierana opłata w wysokości 100,00zł.
 • Za zgubienie pilota do bramy i konieczności interwencji obsługi hostelu będzie pobierana opłata w wysokości 150,00 zł. - 250 zł.
 • Kaucja za pilot do bramy – 50 zł
 • Wpłaconego zadatku na rezerwację pokoi nie zwracamy.
 • Nie odpowiadamy za awarie i ich skutki niezależne od nas.
 • Przy wynajmie powyżej 1 – m-ca pobierana jest 1-miesięczna kaucja zwrotna w wysokości miesięcznego wynajmu
 • Dane właściela hostelu :
  Robert Kachnowicz
  Ul. Krótka 4
  66-400 Gorzów Wlkp.
  NIP 599-117-29-79
  Nr konta 41 1140 2017 0000 4102 1304 2193
  Hostel pozostaje pod całodobową opieką agencji ochrony impuls24
  tel. 509 695 218 , lub 95 725 26 00


Kierownictwo i personel naszego hostelu dokłada wszelkich starań by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na wysokim poziomie. Jednakże zwraca się uwagę Gości by pamiętali, iż korzystają z usług hostelu, który w założeniu odbiega od standardu usług noclegowych świadczonych w obiektach hotelarskich. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.


Facebook